Leaders at the Helm of Affairs

Members of DPS Society

Mr. Indrajit SethDr. (Mrs.) Usha LuthraJustice B.N. Kirpal
Dr. Montek Singh AhluwaliaMr. Ashok ChandraMr. Vikram Mohan Thapar
Mr. Pramod GroverMr. S.L. DhawanMs. Shovana Narayan
Prof. B.P. KhandelwalMr. Ravi Vira GuptaRear Admiral M. M. Chopra
Mr. V. K. ShungluShri B.K. ChaturvediShri Rahul Singh
Justice Vipin SanghiDr. (Ms) Kiran DatarMs. Namita Pradhan
Dr. Sandeep Gulati

Working Committee of DPS Society

NameDesignation
Shri V.K. ShungluChairman
Rear Admiral M.M. ChopraVice Chairman
Shri Pramod GroverHony. Treasurer
Shri B.P. KhandelwalMember
Shri Indrajit SethMember
Shri V.M. ThaparMember
Shri Rahul SinghMember
Ms. Namita PradhanMember